De viswijzer

Eerder hebben we uitgelegd welke keurmerken er bestaan voor biologische producten en hoe het beter leven keurmerk scoort op bijvoorbeeld dierenwelzijn. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer producten met specifieke keurmerken te vinden. Ben je naast de keurmerken voor biologische producten en het beter leven keurmerk nou ook nieuwsgierig naar welke vis je het beste kunt kopen als het gaat om duurzaamheid, lees dan snel verder.

Net als voor veel andere producten in de supermarkt bestaan er voor vis ook scala aan keurmerken, maar hoe verschillen ze van elkaar en wat betekenen ze echt. Hoe zit het bijvoorbeeld met kweekvis en duurzaam gevangen vis? Naast het EKO-keurmerk voor biologische vis, zijn de ASC en MSC de meest voorkomende keurmerken.

ASC Keurmerk

Het ASC-keurmerk is specifiek opgesteld voor kweekvis, waarbij de criteria onder andere door het Wereld Natuur Fonds zijn opgesteld. Die criteria omvatten het dierenwelzijn en de kweek (bijvoorbeeld minder antibiotica, beter voer en goede waterkwaliteit) alsook sociale- en omgevingsstandaarden. Zo wordt er zorg gedragen voor de lokale en omringende gemeenschap en worden er betere arbeidsomstandigheden voor het personeel gegarandeerd.

MSC Keurmerk

In tegenstelling tot het ASC keurmerk is het MSC-keurmerk  opgesteld voor duurzaam gevangen wilde vis. Hoewel er geen criteria bestaan voor het dierenwelzijn zodra de vis eenmaal gevangen is, wordt er gecontroleerd op 3 principes; er mag niet overbevist worden, het ecosysteem mag geen negatieve gevolgen ondervinden en de visserij zelf moet goed gerund worden.

De Viswijzer is een algemeen platform waar je gemakkelijk kunt opzoeken welke keurmerken er nog meer bestaan voor de diverse soorten vis en schaal- en schelpdieren, maar waar je ook meer kunt lezen over bijvangst. Niet alleen is de viswijzer verbonden aan de Good Fish Foundation en het Wereld Natuur Fonds, er wordt constant gekeken naar wat wetenschappers en de vergaarde data zeggen over de visstand en de omgeving. Er wordt constant gemonitord hoeveel vis er van bepaalde soorten is en hoeveel daarvan veilig gevist kan worden. In het geval van kweekvis zijn er strenge controles op het beheer van de kweker en het visvoer. Kijk vooral op hun website als je meer wil weten.

Tip: Download ook de viswijzer, zo check in de supermarkt snel welke vis de duurzaamste keuze is 😉

‘Beter leven’ in de supermarkt

Naast de al eerder besproken labels voor biologische producten, kun je nog meer labels tegenkomen in het schap van de supermarkt. Een daarvan is het ‘Beter leven’ keurmerk van de Dierenbescherming. Is 1 ster van dit keurmerk een beter leven voor het dier? En hoe verhouden de sterren van ‘Beter leven’ tot het biologische blaadje en het EKO label? Lees snel verder voor uitleg over de vele labels en wat ze nou eigenlijk betekenen. Of lees hier meer over de labels op groente en fruit.

Het beter leven keurmerk zegt iets over de mate van dierenwelzijn waarbij er drie niveaus kunnen worden toegekend. Bij het toekennen van de niveaus wordt er onder andere gelet op de leefcondities van de dieren (stalcondities en beschikbare buitenruimte).

Wij vragen ons in de supermarkt nog wel eens af of 1 ster ‘beter leven’ echt wat toevoegt voor de kip. Maar er blijkt wel echt een verschil te zijn tussen de omgang met deze (bijvoorbeeld) kippen, met wat anders gangbaar is. De dierenbescherming heeft hierover ook een overzichtelijk poster (klik) filmpje gemaakt:

Stel je ziet in de supermarkt op een product het groene blaadje of EKO keurmerk label als je producten koopt. Moet je dan nog rekening houden met het aantal steren ‘ beter leven? Het  beter leven 3 sterren niveau staat volgens Milieu Centraal gelijk aan biologische veeteelt. Zie ook dit filmpje van de Dierenbescherming:

Wil je meer weten over de sterren van het ‘Beter leven’ keurmerk ga dan naar hun website en bekijk het per diersoort en product: beterleven.dierenbescherming.nl/

Labels in de supermarkt: groente en fruit

Naast de eerder beschreven labels voor biologische producten zijn er voor groenten en fruit nog andere labels te vinden. In de blog van vandaag gaan we dieper in op deze labels.  

Demeter

Het Demeter keurmerk is te vinden op biologisch dynamische producten. Bio-dynamische productie gaat nog weer een stapje verder dan biologisch en is gestoeld op een holistisch verband tussen mens, dier, plant, bodem en kosmos. Er is meer aandacht voor natuurlijke kringlopen waarbij zoveel mogelijk rest- en afvalproducten binnen het eigen bedrijf worden hergebruikt. Ook is er binnen deze productiemethode meer aandacht voor de sociale aspecten. Bijvoorbeeld in de regelgeving omtrent personeel, waarin gesteld wordt dat het niet verplicht is voor naasten om mee te werken binnen het bedrijf. Naast die specifieke regelgeving en normen kiest elke producent een aantal richtlijnen om de individuele bedrijfsidentiteit te verbeteren. Voor meer informatie kun je kijken bij stichting Demeter en de bio-dynamische vereniging. Controle binnen dit keurmerk wordt gedaan door onafhankelijke partijen.

Rainforest alliance – tropische groente en fruit

Het rainforest alliance is met name een duurzaam milieu label. Dat wil zeggen dat het zich voornamelijk richt op biodiversiteit, afvalbeheer, een gezonde bodem en waterzuivering. Dit label heeft ook een aardig sociaal gehalte, het garandeert onder andere een minimumloon, goede werkomstandigheden en maximale werktijden. Ook verbiedt het label dwangarbeid. De producten zijn niet per definitie biologisch, al zijn er wel regels die de ergste pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen verbieden. Daarnaast mogen er voor de productie geen primaire bossen worden gekapt. Er wordt door onafhankelijke, gecertificeerde partijen gecontroleerd op naleving van de regels.

Fairtrade – tropische groente en fruit

De naam zegt het al, het fairtrade keurmerk richt zich met name op eerlijke handel tussen de boeren enerzijds en de consument aan het andere uiteinde. Fairtrade is daarmee ook met name een sociaal label en verbiedt bijvoorbeeld dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie. Het garandeert een minimumloon, maximum werkuren en zorgt ervoor dat boeren een minimumprijs verdienen voor hun producten. Bovenop die prijs komt nog een fairtrade premie waarmee de sociale omstandigheden in de lokale gemeenschappen verbeterd worden. Denk bijvoorbeeld aan scholing en gezondheidszorg. Net als bij het rainforest alliance label is er ook wel wat aandacht voor het milieu en de teelt, zo mogen ook hier de ergste pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen niet worden gebruikt en is er aandacht voor biodiversiteit en milieuvriendelijke teelt. De controles worden binnen dit keurmerk uitgevoerd door een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie, FLO-cert.